Autor: Sylwia Hubica

Strach ma wielkie oczy – o kontroli ZUS w trakcie L4 w ciąży

Zwolnienie lekarskie – w szczególności w okresie ciąży – jest wystawiane z konkretnej przyczyny i oczywistym jest, że przyszła mama na L4 nie rozmyśla raczej o tym co jej wolno, a czego nie wolno z punktu widzenia prawnego, za priorytet stawiając sobie zalecenia lekarskie. I bardzo dobrze. Jednakże w tym artykule chcę uświadomić Cię, że kontrolerzy ZUS sprawdzają także „ciążowe” L4. Nie powinnaś jednak się obawiać, a jedynie przyjąć do wiadomości, że takie kontrole się po prostu zdarzają, nawet jeśli pracownicy ZUS-u zapewniają o empatii dla kobiet w ciąży. Przeczytaj o tym poniżej i bądź świadoma, jak należy postąpić.

Czego może dotyczyć kontrola?

Po pierwsze – kontrolerów ZUS zainteresuje strona formalna wystawienia Twojego zwolnienia lekarskiego, a mianowicie czy: nie zostało sfałszowane i czy zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich. Po drugie - kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby polega na ustaleniu, czy ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolności do pracy: nie wykonuje pracy zarobkowej i nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na cyfrę, jaka została umieszczona w punkcie 15 zwolnienia lekarskiego. Cyfra 1 – chory powinien leżeć – oznacza, że osoba, którego dotyczy L4, powinna bezwzględnie dochodzić do zdrowia w domu, a wszelkie czynności, nawet te podstawowe dnia codziennego, musi wykonywać za nią ktoś inny. Jeśli w punkcie 15 Twojego zwolnienia lekarskiego widnieje cyfra 2 – chory może chodzić – oznacza, że spokojnie możesz wyjść z domu, załatwić podstawowe sprawunki takie jak zakupy, kontrolną wizytę u lekarza czy też formalności w urzędzie. Co więcej – jeśli w trakcie L4 z cyfrą 2 planujesz np. wyjazd do rodziny na wieś bądź tymczasową zmianę adresu pobytu, możesz zgłosić ten fakt do jakiejkolwiek jednostki ZUS-u lub do tej, która wypłaca Ci zasiłek. L4 z cyfrą 2 to nie domowe więzienie ☺ Przed wyjazdem skonsultuj to jednak z lekarzem prowadzącym ciążę, który wystawił Ci L4. Przede wszystkim musisz jednak pamiętać, że nie wolno Ci wykonywać pracy zarobkowej podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim, nawet jeśli jest ona dodatkowa.

Podczas kontroli nie było mnie w domu!

Jeśli lekarz zezwolił Ci na chodzenie w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim, do Twych drzwi zapukali kontrolerzy ZUS, a Ty dowiedziałaś się o tym z pisma informującego znalezionego w skrzynce pocztowej – nie panikuj. Mogło się tak zdarzyć. Przeczytaj uważnie, co zawiera takie pismo. Najprawdopodobniej będzie tam umieszczona informacja o terminie, w jakim ZUS prosi Cię o wyjaśnienie okoliczności, które uniemożliwiły Ci pobyt w domu podczas planowanej kontroli. Dopilnuj tego terminu i wyjaśnij na piśmie w sposób jasny i przejrzysty, dlaczego nie było Cię w domu. Najważniejsze, aby dochować terminu wyznaczonego przez ZUS.

Instytucja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, forma jego działalności, a nawet (!) pracownicy ZUS-u nie cieszą się pozytywną opinią powszechną, jednakże przede wszystkim nie ma co demonizować pewnych faktów i mieć po prostu świadomość działania.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.2017.1368 t.j. z dnia 12.07.2017 r.)

  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U.1999.65.743 z dnia 9.08.1999 r.)

All rights reserved © Koncept Bobo 2023