Autor: Polski Bank Komórek Macierzystych

Krew pępowinowa – największy dar dla twojego dziecka

Oczekując dziecka myślisz o jego przyszłości. Często już podczas ciąży snujesz plany do jakiego pójdzie przedszkola lub jakie będzie jego hobby . Największym jednak darem, jaki rodzice mogą ofiarować swojemu nienarodzonemu jeszcze dziecku, jest inwestycja w zdrowie – decyzja o zdeponowaniu w banku jego krwi pępowinowej

Trzyletni dziś Miłosz w kilka miesięcy po narodzinach zaczął poważnie chorować. Diagnoza brzmiała jak wyrok – histiocytoza – rzadka bardzo groźna choroba atakująca, podobnie jak białaczka, układ odpornościowy. Histiocyty mogą gromadzić się w każdym organie i prowadzić do jego uszkodzenia. Objawy to np. ubytki w kościach czaszki, wytrzeszcz gałek ocznych, moczówka, niewydolność szpiku, wątroby, upośledzone łaknienie i zmniejszenie masy ciała. 

Chłopiec potrzebował przeszczepu szpiku, jednak nikt z najbliższej rodziny nie okazał się dobrym dawcą. Postało jedynie czekać i patrzeć na cierpienie chłopca. Zatroskani rodzice Miłosza z przerażeniem przyjęli wiadomość, że pani Grażyna spodziewa się drugiego dziecka. Kolejna ciąża była jednak wybawieniem – pobrana podczas narodzin braciszka krew pępowinowa okazała się skutecznym lekarstwem na histiocytozę.

Medycyna XXI wieku

Leczenie ciężkich chorób komórkami macierzystymi to niezwykłe osiągnięcie współczesnej medycyny. Nic więc dziwnego, że nazywane jest medycyną XXI wieku. Krwiotwórcze komórki macierzyste standardowo stosowane są w hematologii i onkologii oraz leczeniu chorób układu krwiotwórczego. Obecnie trwają intensywne badania naukowe nad możliwością wykorzystania własnych komórek macierzystych w leczeniu autyzmu lub mózgowe porażenia dziecięcego. Terapie z ich wykorzystaniem prowadzi Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie. 

Komórki macierzyste obecne są w naszym organizmie przez całe życie, znajdują się m.in. w szpiku kostnym, skórze czy jelitach, ale ich liczba i potencjał z wiekiem maleją. W porównaniu z komórkami pochodzącymi z krwi pępowinowej ich pobranie jest znacznie bardziej ryzykowne i bolesne dla pacjenta.

Gdy odetniesz pępowinę

Pobranie krwi pępowinowej, w przeciwieństwie np. do szpiku kostnego, jest najmniej inwazyjnym i zupełnie bezbolesnym sposobem pozyskania komórek macierzystych, jaki obecnie zna nauka. Krew pobierana jest przez położną do zestawu pobraniowego, który rodzice otrzymują od banku. Procedura pozyskiwania krwi pępowinowej trwa kilka minut, nie niesie ze sobą żadnego ryzyka i nie zaburza przebiegu porodu. Odbywa się tuż po narodzinach i odcięciu pępowiny. Nie wymaga znieczulenia i jest zupełnie bezbolesna zarówno dla matki, jak i dziecka. 

Pozyskanie krwi pępowinowej jest możliwe także w przypadku cesarskiego cięcia czy ciąży mnogiej. Pobranie krwi odbywa się w szpitalach, które współpracują z bankami krwi pępowinowej. 

Decydując się na pobranie krwi pępowinowej warto wybrać placówkę. która zagwarantuje kompleksowe badania tej krwi oraz jak najlepsze warunki jej przechowywania. Po zawarciu umowy z bankiem krwi, rodzice otrzymują zestaw pobraniowy wyposażony we wszystkie elementy niezbędne do pobrania krwi ich dziecka. Muszą jedynie pamiętać o zabraniu zestawu do szpitala w dniu porodu. 

Bezpośrednio po porodzie personel szpitala powiadamia pracowników banku, że krew została pobrana. Następnie trafia ona do laboratorium, gdzie przechodzi serię badań. Rodzice informowani są o ich wynikach oraz otrzymują stosowny certyfikat, na podstawie którego, w razie potrzeby, będą mogli skorzystać ze zdeponowanych komórek.

Masz to jak w banku

Jednym z pierwszych powstałych nad Wisłą rodzinnych banków krwi pępowinowej jest Polski Bank Komórek Macierzystych. To placówka, której zaufało ponad 150 000 rodziców, czyli prawie 85 proc. wszystkich, którzy zdecydowali się  na tę niezwykłą lokatę na zdrowie i życie.

Krew pępowinowa, po pobraniu, zabezpieczeniu i szczegółowym opisaniu w szpitalu, trafia do nowoczesnego laboratorium banku, gdzie zostaje poddana specjalistycznym badaniom. Następnie do krwi dodaje się substancję uniemożliwiającą uszkodzenie komórek podczas mrożenia. Tak przygotowana krew przechowywana jest w ciekłym azocie, w temp. -190 st. C, co zapobiega starzeniu się i urazom jej komórek. 

Zabezpieczoną krew pępowinową można przechowywać nawet kilkadziesiąt lat. Najnowsze badania Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego z 2010 roku, mówią o zachowaniu funkcji komórek macierzystych nawet po 24-letnim okresie przechowywania.

All rights reserved © Koncept Bobo 2023