Autor: Aleksandra Karaś

Karmienie piersią i jego wpływ na zdrowie mamy

W świetle aktualnych badań oraz statystyk, myślę, że nie trzeba nikogo przekonywać o tym, że karmienie naturalne jest optymalnym sposobem żywienia noworodków, niemowląt i małych dzieci. Mleko ludzkie to biologiczny fenomen, którego nie da się podrobić w żadnym laboratorium. Jest to żywa substancja, która nie tylko odżywia, ale także wspomaga niedojrzały organizm dziecka poprzez zawarte w niej enzymy, komórki macierzyste, hormony, czynniki wzrostu oraz składniki immunologicznie czynne. Nie każdy jednak wie o tym, że karmienie piersią ma także pozytywny wpływ na mamę.

Karmienie piersią to naturalny proces, który stanowi integralną część cyklu reprodukcyjnego kobiety – jest ściśle związany z przejściem od stanu ciąży, poprzez połóg do stanu ponownej gotowości na przyjęcie potomstwa. Skoro tak zaplanowała to natura – proces ten nie może być niekorzystny dla mamy karmiącej. Liczne badania mówią o tym, że karmienie piersią obniża u matki ryzyko powikłań połogu oraz innych chorób, zarówno w okresie karmienia, jak i długo po jego zakończeniu.

Korzyści z karmienia piersią dla mam w okresie okołoporodowym oraz w późniejszych latach życia:

Większość wymienionych wyżej korzyści ma obliczalny wymiar finansowy – im lepsze jest nasze zdrowie, tym mniejszy wkład potrzebny jest w jego naprawę. Ponadto karmienie piersią jest niezwykle wygodne dla mamy, która może nakarmić swoje dziecko praktycznie w każdych warunkach. Karmienie piersią jest tanie - nie wymaga zakupu mieszanek mlekozastępczych dla niemowląt ani akcesoriów do karmienia.

Kobiety, które karmią piersią nie tylko zapewniają swoim dzieciom najlepszą dietę i ochronę, ale także same czerpią z tego wymierne korzyści zdrowotne, psychologiczne a także materialne. Nie ma też większej nagrody dla mamy niż obserwowanie, jak dziecko rozwija się z jej organizmu – najpierw rośnie w jej macicy, a potem przy piersi.

Warto karmić piersią, jednak nie zawsze przychodzi to z łatwością, dlatego jeszcze będąc w ciąży rozejrzyj się za wsparciem laktacyjnym w miejscu swojego zamieszkania lub najbliższej okolicy. W wielu miastach możemy znaleźć pomoc Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego (CDL) lub Międzynarodowego Konsultanta Laktacyjnego (IBCLC). Listę doradców laktacyjnych według miejscowości znajdziesz na stronie Centrum Nauki o laktacji (https://cnol.kobiety.med.pl/pl/doradcy-cdl/lista-doradcow/) lub na stronie Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych (https://laktacja.org.pl/konsultanci-ibclc-oraz-doradcy-cdl/).

All rights reserved © Koncept Bobo 2023