Autor: Sylwia Hubica

Prawo pracy chroni kobiety w ciąży i karmiące piersią

Jeśli jesteś aktywna zawodowo i planujesz zostać mamą, za chwilę (lub dłuższą chwilę) zostaniesz mamą lub szczęśliwie posiadasz już małego ssaka u swej piersi – ten artykuł jest dla Ciebie. Prawo pracy czyni bowiem kobiety w ciąży i karmiące piersią grupą uprzywilejowanych pracownic, którym w pracy nie wszystko wolno. Sprawdź czy warunki pracy, którą wykonujesz, nie są szkodliwe lub uciążliwe dla Ciebie i malucha w Twoim brzuchu, a także dla Ciebie jako mamy karmiącej naturalnie.

Zmiany w maju 2017 r.

Przepisy dotyczące ochrony kobiet w ciąży i karmiących piersią znajdują się w samym Kodeksie Pracy w art. 176, który stanowi, że kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. Kodeks odsyła nas w tym miejscu do przepisów wykonawczych Rady Ministrów. Co ciekawsze, w maju 2017 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w tym zakresie, które zmieniło jego grupę docelową. Do 1 maja 2017 roku rozporządzenie to dotyczyło bowiem wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet – czyli mówimy tu o kobietach w ogólności. Z dniem 1 maja 2017 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy wykonawcze, które obejmują wyłącznie kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią.

Co zawiera wykaz?

W nowym wykazie prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią znajdziemy szczegółowe regulacje dotyczące tego, na jakich stanowiskach grupa uprzywilejowana nie może pracować, przeczytamy także o konkretnych parametrach pracy na poszczególnych stanowiskach, które przekraczają bezpieczny próg dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. Załącznik do w/w rozporządzenia rozróżnia:

  1. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów.

  2. Prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym.

  3. Prace w narażeniu na hałas lub drgania.

  4. Prace narażające na działanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz oraz promieniowania jonizującego.

  5. Prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu.

  6. Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi.

  7. Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych.

  8. Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi.

Gdzie szukać?

W załączniku znajdziemy wyspecyfikowane informacje na temat pracy w każdej z tych grup. Jest to dokument obszerny, którego nie sposób tutaj w całości przytoczyć dlatego jeśli znajdujesz się w którejś z wymienionych grup ryzyka i ciekawi Cię, czy na pewno pracujesz bezpiecznie – przepisy, o których piszę znajdziesz na stronie internetowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej www.prawo.sejm.gov.pl w ISAPie – Internetowym Systemie Aktów Prawnych pod linkiem http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000796

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018.917-t.j. z dnia 16.05.2018 r.)

  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U.2017.796 z dnia 19.04.2017 r.).

All rights reserved © Koncept Bobo 2023